علائم و نشانه های سرطان پروستات

اما در صورتی که علائمی وجود داشته باشد، معمولاً به صورت زیر خواهد بود:

 • · بیمار زود به زود ادرار می کند.
 • · بیمار شب ها برای دفع ادرار از خواب برمی خیزد.
 • · شروع به دفع ادرار برای بیمار دشوار است.
 • · وقتی شروع به دفع ادرار می کند، متوقف کردن آن برایش دشوار است.
 • · ممکن است در ادرار بیمار خون وجود داشته باشد.
 • · دفع ادرار با درد همراه است.
 • · انزال با درد همراه است (به ندرت اتفاق می افتد).
 • · نعوظ یا حفظ نعوظ دشوار است (به ندرت اتفاق می افتد).
 • در صورتی که سرطان پروستات پیشرفته باشد، نشانه های زیر بروز خواهد کرد:
 • · درد استخوان، اغلب در ناحیه ستون فقرات، دنده ها و لگن
 • · درد در ناحیه انتهایی استخوان ران
 • · ضعف پاها (در صورتی که سرطان به ستون فقرات رسیده و نخاع را تحت فشار قرار داده باشد)
 • · بی اختیاری ادرار (در صورتی که سرطان به ستون فقرات سرایت کرده و نخاع را تحت فشار قرار داده باشد)
 • · بی اختیاری مدفوع (در صورتی که سرطان به ستون فقرات سرایت کرده و نخاع را تحت فشار قرار داده باشد)
/ 1 نظر / 9 بازدید